برترینهای یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان - تهران 9 و 10 اردیبهشت

برترین های مسابقات یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

برترین های غرفه های نمایشگاهی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

برترین های سمینارهای علمی دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

 رده بندی گروه های شرکت کننده در مسابقات یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

گروه های تقدیری بخش سمینارهای علمی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

گروه های تقدیری بخش غرفه های نمایشگاهی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

قابل توجه پذیرفته شدگان اصفهانی در یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان تهران - دانشگاه شهید بهشتی

مجتمع آدینه، محل اسکان عزیزان شرکت کننده از شهرستان

برنامه مسابقات یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

برنامه سمینارها یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

نقشه غرفه های نمایشگاهی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نفرات برگزیده دومین جشنواره پروژه های دانش آموزی استان اصفهان

گزارش تصویری نخستین روز دومین پروژه های دانش آموزی اصفهان

گزارش تصوری دومین روز دومین پروژه های دانش آموزی اصفهان

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

قوانین جشنواره :

 قوانین عمومی بخش مسابقات

   قوانین عمومی بخش سمینارهای علمی

  قوانین عمومی بخش غرفه های نمایشگاهی

 

نشانی دفتر اصفهان: خیابان طیب ، جنب دبیرستان ابن سینا ، مجتمع تجاری ، اداری ماتا ، ورودی 2 ، طبقه سوم

تلفکس:13-32344612